AKTUALNOŚCI

  1. Home
  2. /
  3. Aktualności
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Postępowanie nr ND/W/1716/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług porządkowych i utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości Polskiego Holdingu Obronnego sp. z .o. o. pod adresem ul. Fort Wola 22 w Warszawie.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Postępowanie nr ND/W/1579/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę licencji dotyczących wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet na okres 1 roku.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Postępowanie nr ND/W/1222/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na rozbudowę istniejącego systemu sygnalizacji pożaru (dalej SSP) w budynku nr 100 A przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie, o dodatkowe elementy sygnalizacji optyczno-akustyczne, na podstawie istniejącego projektu wykonawczego.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Postępowanie nr ND/W/1269/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wymianę wymiennika ciepła w węźle cieplnym w piwnicy budynku 100A przy ul. Fort Wola 22 w Warszawie.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NAN/W/144/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i kompleksowe wykonanie klimatyzacji w budynku Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o., przy ul. Grabiszyńskiej 163 we Wrocławiu.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NA/W/1773/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wymiany nawierzchni przed wejściem głównym do budynku nr 100 A należącego do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. pod adresem Fort Wola 22 w Warszawie.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NAN/W/1753/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przywróceniu pełnej sprawności instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NAN/W/1680/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na przywróceniu pełnej sprawności instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1631/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu powłoki izolacyjnej koryta spływowego o powierzchni 185 m² na dachu X piętrowego budynku nr 100 A należącego do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. pod adresem Fort Wola 22 w Warszawie.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do udziału w  konsultacjach rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie dostawa mobilnej strzelnicy dla Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1584/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa spełniającego wymagania ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1539/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1501/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczenia i montażu kabiny prysznicowej w łazience na poziomie -1 w budynku biurowym nr 15 należącym do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.. (ul. Fort wola 22 w Warszawie)

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NAN/W/1195/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz szyb w oknach zewnętrznych w budynku biurowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163.

read more
Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt!

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło za sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/2440/20

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę umundurowania oraz obuwia dla pracowników Biura Projektów Security Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1955/20

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. (ul. Fort Wola 22 w Warszawie)i/lub innych osób uprawnionych.

read more
Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NA/W/1518/20

Postępowanie zakupowe na wykonanie kompleksowego audytu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku nr 100 A Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

read more
Skuteczniejsza promocja i sprzedaż technologii

Skuteczniejsza promocja i sprzedaż technologii

Polski Holding Obronny i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej nawiązali współpracę w zakresie promocji, sprzedaży i komercjalizacji wyrobów na rynkach zagranicznych. Umowa dotyczy promocji oraz marketingu, a także akwizycji, komercjalizacji i...

read more

ARCHIWUM

Postępowanie nr ND/W/1716/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług porządkowych i utrzymania czystości w budynkach biurowych oraz na terenie zewnętrznym nieruchomości Polskiego Holdingu Obronnego sp. z .o. o. pod adresem ul. Fort Wola 22 w Warszawie.

Postępowanie nr ND/W/1579/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę licencji dotyczących wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet na okres 1 roku.