Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FK/W/30/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług doradztwa podatkowego.   Link do Zapytania Ofertowego nr FK/W/30/21: Kliknij TUTAJ   Termin składania ofert upływa w dniu...
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/4/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej...
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/2562/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na dostawę i finansowanie samochodu z segmentu C (4×4)   Link do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2562/21: Kliknij TUTAJ   Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2562/21...
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/2564/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenia komunikacyjne floty samochodowej.   Link do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2564/21: Kliknij TUTAJ   Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2564/21...
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/2440/20

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę umundurowania oraz obuwia dla pracowników Biura Projektów Security Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.   Link do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2440/20: Kliknij...