Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FK/W/30/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług doradztwa podatkowego.   Link do Zapytania Ofertowego nr FK/W/30/21: Kliknij TUTAJ   Termin składania ofert upływa w dniu...
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/4/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej...
Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/2562/21

Szanowni Państwo, Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty na dostawę i finansowanie samochodu z segmentu C (4×4)   Link do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2562/21: Kliknij TUTAJ   Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ND/W/2562/21...