Szanowni Państwo,

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie, montaż instalacji systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowanej dla dwóch kontenerów magazynowych oraz terenu, na którym są one posadowione w obrębie nieruchomości Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Fort Wola 22.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres prac i minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne SSWIN i CCTV

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta

Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2022 r. o godz. 16:00.