Szanowni Państwo,

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu Budynku nr 15, na terenie nieruchomości pod adresem Fort Wola 22 w Warszawie, przed przerwami w dostawie prądu spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi (awarie i konserwacje sieci STOEN Operator sp. z o.o.) i wewnętrznymi (awarie i konserwacje sieci wewnętrznej Spółki).

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ (Formularz Oferty)

Załącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie)

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2022 r. o godz. 16:00