Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

 1. Home
 2. /
 3. AKTUALNOŚCI
 4. /
 5. Oferta pracy w Polskim...
 

 

Polski Holding Obronny sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Archiwista (Specjalista ds. obsługi archiwalno-kancelaryjnej)

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji archiwalnej/kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, w tym m.in.:
  • porządkowanie zasobu archiwalnego,
  • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum, pomoc w kwalifikowaniu i klasyfikowaniu dokumentacji,
  • przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
  • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
  • wypożyczanie dokumentów z archiwum,
  • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  • nadzór nad fizycznym wyłączaniem dokumentów z archiwum i ich przekazaniem do zniszczenia,
  • przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum,
  • sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum, raportowanie wszelkich nieprawidłowościach w opracowywanej dokumentacji lub o zagrożeniach mających wpływ na dobro Spółki,
  • wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym;
 • obsługa administracyjna Kancelarii Ogólnej, w tym m.in.:
  • ewidencja korespondencji wewnętrznej, przychodzącej i wychodzącej,
  • przygotowanie i wysyłka korespondencji firmowej w Urzędach Pocztowych,
  • wykonywanie innych zadań związanych z przedmiotem działania obszaru obsługi administracyjnej Spółki.

 

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień archiwalnych (w tym samodzielne przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do właściwego archiwum);
 • wykształcenie: wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej, lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia, lub wykształcenie średnie w zawodzie technik archiwista;
 • znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 689, ze zm.),
  • rozporządzenia ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375),
  • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
  • rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz.67),
 • obsługa komputera (Microsoft Office – Word, Excel).

 

Mile widziane:

 • systematyczność i skrupulatność,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • benefity: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karnet Multisport,
 • pakiet świadczeń z ZFŚS.

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl do dnia 25 kwietnia 2022 roku.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

ARCHIWUM

Postępowanie nr ND/W/1768/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę notatników oraz kalendarzy na rok 2023.

Postępowanie nr ND/W/1769/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie, montaż instalacji systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowanej dla dwóch kontenerów magazynowych oraz terenu, na którym są one posadowione w obrębie nieruchomości Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Fort Wola 22.