Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

 1. Home
 2. /
 3. AKTUALNOŚCI
 4. /
 5. Oferta pracy w Polskim...
 

 

Polski Holding Obronny sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Specjalista ds. controllingu i zarządzania finansami

Miejsce pracy: Warszawa

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie rocznego budżetu, forecastu oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń;
 • prowadzenie analiz rentowności, sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki;
 • prowadzenie analiz wykonania budżetu Spółki i poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy: dla organów korporacyjnych lub innych komórek organizacyjnych;
 • wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych i realizowanych projektów;
 • sporządzanie analiz i sprawozdań dla Kadry Zarządczej, Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (GUS, MAP, banki itp.) oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie w/w sprawozdań;
 • weryfikacja dekretacji dokumentów, analizowanie poprawności księgowań oraz zdarzeń w systemie SAP;
 • udział w opracowywaniu narzędzi standaryzujących procesy planowania;
 • współpraca z bankami, instytucjami finansowymi w zakresie bieżącej obsługi posiadanych linii kredytowych oraz pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Spółki;
 • opiniowanie projektów umów z zakresie ekonomiczno-finansowym;
 • monitorowanie i raportowanie realizacji kowenantów do banków i towarzystw ubezpieczeniowych;
 • akceptacja płatności zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;
 • weryfikacja oraz wprowadzenie przelewów do bankowości elektronicznej;
 • administrowanie rachunkami bankowymi i kartami płatniczymi Spółki;
 • przygotowywanie cyklicznych raportów dotyczących stanu wykorzystywania limitów kredytowych i gwarancji oraz wyliczanie średnioważonego kosztu kapitału;
 • wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych;
 • sporządzanie raportów wiekowania należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług wraz z opisem dla banków na koniec każdego kwartału;
 • cykliczne raporty płynności oraz sporządzanie przepływów pieniężnych (Cash Flow);
 • zarządzanie modułem projektowym (PS) w systemie SAP we współpracy z Zespołem IT (tworzenie, aktualizacja, zamykanie projektów w systemie SAP).

 

Wymagania:

 • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • bardzo dobra znajomość MS Excel;
 • wysokie zdolności analityczne, komunikacyjne i interpersonalne;
 • samodzielność, dokładność;
 • znajomość programu SAP będzie silnym atutem.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • przyjazną atmosferę w pracy;
 • benefity: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karnet MultiSport, pakiet świadczeń z ZFŚS.

 

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl do dnia 31.03.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

ARCHIWUM

Postępowanie nr ND/W/1768/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawę notatników oraz kalendarzy na rok 2023.

Postępowanie nr ND/W/1769/22

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie, montaż instalacji systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowanej dla dwóch kontenerów magazynowych oraz terenu, na którym są one posadowione w obrębie nieruchomości Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Fort Wola 22.