Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup silników W-55.

Wykaz oraz specyfikacja zbywanych urządzeń stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty na zakup zbywanych urządzeń należy składać do dnia 17 marca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: trade@pho.pl z dopiskiem: „Oferta zakupu silników W-55”.

Wizja lokalna w celu oględzin zbywanych urządzeń możliwa jest od dnia 01.03.2022 r., po wcześniejszym pisemnym ustaleniu jej terminu pod adresem e-mail: trade@pho.pl.

Wszelkie pytania w sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: trade@pho.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz i specyfikacja zbywanych urządzeń (pobierz)

Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny RODO (pobierz)