Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup części i komponentów z zasobów materiałowych Spółki.

 Wykaz zbywanych części i komponentów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty na zakup zbywanych części i komponentów należy składać do dnia 17 marca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: trade@pho.pl z dopiskiem: „Oferta zakupu części i komponentów”.

Dopuszcza się możliwość złożenie oferty na całość zbywanego asortymentu lub na poszczególne pozycje wymienione w Załączniku nr 1.

Wizja lokalna w celu oględzin zbywanych części i komponentów możliwa jest od dnia 01.03.2022 r., po wcześniejszym pisemnym ustaleniu jej terminu pod adresem e-mail: trade@pho.pl.

Wszelkie pytania w sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: trade@pho.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz zbywanych części i komponentów (pobierz)

Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny RODO (pobierz)