Szanowni Państwo,

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na na dostawę, wdrożenie oraz dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz z przeprowadzeniem szkoleń oraz zapewnieniem usługi utrzymania Systemu przez 36 miesięcy.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do SWZ (Oświadczenie Oferenta)

Załącznik nr 3 do SWZ (Formularz Oferty)

Załącznik nr 4 do SWZ (Wymagania funkcjonalne)

Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2022 r. o godz. 16:00. (Modyfikacja SWZ z dn. 24.02.2022 r.)

  1. Informacja z dn. 15.02.2022 r. dot. SWZ: W pkt 9.3 SWZ stwierdzono oczywistą omyłkę pisarską w numerze rachunku bankowego do wpłaty wadium. Wskazany jest numer „60 1940 1210 0103 0205 0010 000” powinno być „60 1940 1210 0103 0205 0010 0000”.
  2. Odpowiedzi na pytania oferentów (aktualizacja: 22.02.2022 r.)  ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (pobierz) 
  3. Odpowiedzi na pytania oferentów (aktualizacja: 23.02.2022 r.)  ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (pobierz) 
  4. Odpowiedzi na pytania oferentów (aktualizacja: 24.02.2022 r.)  ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (pobierz) 
  5. Modyfikacja SWZ (aktualizacja: 24.02.2022 r.) MODYFIKACJA SWZ (pobierz)
  6. Odpowiedzi na pytania oferentów (aktualizacja: 24.02.2022 r.)  ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (pobierz)
  7. Informacja o unieważnieniu postępowania (pobierz)