Szanowni Państwo,

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do udziału w  konsultacjach rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie dostawa mobilnej strzelnicy dla Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach rynkowych: KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 1 do Zaproszenia (Opis wymagań Zamawiającego w zakresie mobilnej strzelnicy): KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 2 do Zaproszenia (Wniosek o dopuszczenie do udziału w konsultacjach rynkowych): KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 3 do Zaproszenia (Wykaz dostaw): KLIKNIJ TUTAJ

Załącznik nr 4 do Zaproszenia (Oświadczenie Oferenta): KLIKNIJ TUTAJ

 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konsultacjach upływa w dniu 25.08.2021 r. o godz. 16:00.