Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

 1. STRONA GŁÓWNA
 2. >
 3. AKTUALNOŚCI
 4. >
 5. Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.
 

 

Polski Holding Obronny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. obsługi archiwalno-kancelaryjnej

Miejsce pracy: Warszawa

 

Najważniejsze zadania:

 1. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, w tym:
 • porządkowanie zasobu archiwalnego,
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum, pomoc w kwalifikowaniu i klasyfikowaniu dokumentacji,
 • przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • wypożyczanie dokumentów z archiwum,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • nadzór nad fizycznym wyłączeniem dokumentów z archiwum i ich przekazaniem do zniszczenia,
 • przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum, przygotowywanie dokumentacji do wysyłki,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum,
 • raportowanie i informowanie przełożonego o jakichkolwiek nieprawidłowościach w opracowywanej dokumentacji lub o zagrożeniach mających wpływ na dobro firmy,
 • wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym.

2. bieżąca współpraca w właściwym archiwum,
3. obsługa administracyjna Kancelarii Ogólnej,
4. ewidencja korespondencji wewnętrznej, przychodzącej i wychodzącej,
5. przygotowanie i wysyłka korespondencji firmowej w Urzędach Pocztowych oraz firmach kurierskich,
6. wykonywanie innych zadań związanych z przedmiotem działania obszaru obsługi administracyjnej Spółki.

 

Wymagania:

 1. doświadczenie zawodowe:
 • co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień archiwalnych (w tym samodzielne przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do właściwego archiwum).

2. wykształcenie:

 • wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej,
 • lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia,
 • lub wykształcenie średnie w zawodzie technik archiwista.
 •  

3. znajomość:

 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dz. u. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, ze zm.),
 • rozporządzenia ministra kultury z dnia16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (dz. u. Nr 167, poz. 1375),
 • rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (dz. u. 2011 r. Nr 14 poz. 67).
 •  

Dodatkowe umiejętności:

 • obsługa komputera (Microsoft Office – Word, Excel),
 • systematyczność i skrupulatność,
 • odpowiedzialność, samodzielność dobrej organizacji pracy,
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane).

 

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pakiet benefitów,
 • opiekę medyczną,
 • miłą atmosferę.
  •  

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pho.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

ARCHIWUM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NAN/W/1195/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz szyb w oknach zewnętrznych w budynku biurowym zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NA/W/638/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach nr 15 i 16 należących do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o (ul. Fort Wola w Warszawie)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FK/W/30/21

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postepowaniu na świadczenie usług doradztwa podatkowego.