Szanowni Państwo,

Polski Holding Obronny sp. z o. o zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na świadczenie usług doradztwa podatkowego.

 

Link do Zapytania Ofertowego nr FK/W/30/21: Kliknij TUTAJ

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. o godz. 13:00. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „DORADZTWO PODATKOWE” w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. (ul. Fort Wola 22, 01-258) lub w formie skanu dokumentów ofertowych na adres email: przemyslaw.grzymek@pho.pl.