Oferta pracy w Polskim Holdingu Obronnym sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Kierownik Zespołu ds. Finansowych

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

 • Zarządzanie płynnością Spółki, w tym przygotowanie, wdrożenie i aktualizację strategii zarządzania płynnością finansową,
 • Monitorowanie i windykację należności,
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa,
 • Prowadzenie analiz finansowych i ekonomicznych,
 • Przygotowywanie części analitycznych dokumentów prezentowanych kadrze zarządczej, w tym: Planu Rzeczowo-Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 • Realizację procesu planowania rocznego oraz monitorowanie realizacji planów rzeczowo-finansowych,
 • Controlling finansowy i operacyjny,
 • Przygotowywanie wieloletnich prognoz finansowych,
 • Udział w implementacji narzędzi IT wspierających obszar finansowo-księgowy,
 • Przygotowywanie raportów zarządczych i sprawozdań dla właścicieli, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz instytucji zewnętrznych (GUS, banki, itp.),
 • Zapewnienie i pozyskiwanie finansowania działalności i rozwoju Spółki,
 • Stosowanie narzędzi inżynierii finansowej w aranżacji źródeł finansowania,
 • Współpracę z instytucjami finansowymi,
 • Dokumentację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Nadzór nad przygotowaniem i obsługą dokumentów płatniczych w ramach cesji, akredytyw, gwarancji, przekazów,
 • Sporządzenie cyklicznych raportów płynnościowych,
 • Udział w działaniach windykacyjnych dla przeterminowanych należności we współpracy z Biurem Prawnym, firmą windykacyjną, wywiadownią gospodarczą, Krajowym Rejestrem Długów oraz innymi jednostkami zewnętrznymi,
 • Wdrożenie i przestrzeganie polityki kredytowej wraz z oceną wiarygodności płatniczej kontrahentów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub finansowym,
 • minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w obszarze controllingu,
 • znajomości systemu SAP – warunek konieczny,
 • praktycznej znajomości procesów windykacji przedsądowej,
 • znajomość zasad dokumentacji cen transferowych będzie atutem.

 

W zamian oferujemy:

 • bogaty pakiet medyczny,
 • umowę o pracę,
 • miłą atmosferę.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pho.pl do dnia 10.11.2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

ARCHIWUM

Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż Polski Holding Obronny sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na łączne zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 109 i 122/2 z obrębu 2-9-09 (KW WA1M/00233093/4, WA1M/00327409/9) o łącznej powierzchni 158.953 m² wraz z prawem własności posadowionego na nieruchomości o nr ew. 109 budynku biurowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1955/20

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. (ul. Fort Wola 22 w Warszawie)i/lub innych osób uprawnionych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NA/W/1518/20

Postępowanie zakupowe na wykonanie kompleksowego audytu systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku nr 100 A Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ND/W/1473/20

Postępowanie zakupowe na wykonanie prac remontowych na elewacji budynku nr 100 C należącym do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NA/W/1507/20

Postępowanie zakupowe na wykonanie modernizacji hydroforni przeciwpożarowej w budynku nr 100 A należącym do Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.