Polski Holding Obronny i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej nawiązali współpracę
w zakresie promocji, sprzedaży i komercjalizacji wyrobów na rynkach zagranicznych.

Umowa dotyczy promocji oraz marketingu, a także akwizycji, komercjalizacji i sprzedaży wybranych produktów oraz efektów prac badawczych. Porozumienie podpisali Robert Góral, Prezes Polskiego Holdingu Obronnego oraz dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP – Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

– Jest to pierwsza z umów pozwalających na stworzenie nowej oferty w zakresie polskich produktów innowacyjnych,  które będziemy oferować na rynkach, gdzie PHO jest aktywny od lat – komentuje prezes PHO Robert Góral.  – Te wysoko innowacyjne produkty do zastosowań przemysłowych pozwolą nam i naszym partnerom na dotarcie także do nowych obiecujących rynków zagranicznych. Są to bardzo chłonne i otwarte rynki w szczególności na innowacyjne  technologie i nowe rozwiązania przemysłowe, dlatego podejmujemy współpracę z naszym partnerem ŁUKASIEWICZ-IMP, którego osiągnięcia badawcze, prace rozwojowe i opracowane technologie mają ogromny potencjał komercjalizacyjny i handlowy.

– PHO to solidny partner, niezwykle doświadczony na globalnym rynku, w obszarze handlu sprzętem i technologiami na potrzeby przemysłu zbrojeniowego– podkreśla dyrektor ŁUKASIEWICZ-IMP Tomasz Babul. – Cieszymy się, że dostrzeżono eksportowy potencjał ŁUKASIEWICZ- IMP, nie tylko w zakresie dokonań badawczych naszego zespołu, ale przede wszystkim możliwości wdrożeń opracowywanych technologii – dodaje.

Polski Holding Obronny jest kolejnym, po Polskiej Grupie Zbrojeniowej, dużym konsorcjum z branży zbrojeniowej, które dostrzegło potencjał ŁUKASIEWICZ-IMP, na bazie dotychczasowej współpracy w kraju i za granicą oraz projektów realizowanych obecnie.

Współpraca z Polskim Holdingiem Obronnym pozwoli ŁUKASIEWICZ-IMP na znacznie aktywniejszy transfer wyników prac badawczych i autorskich rozwiązań technologicznych nie tylko na rynek europejski, ale także otworzy drogę do intensywniejszej współpracy z partnerami biznesowymi z innych części świata. To z kolei pozwoliłoby
na kontynuowanie, realizowanej w ostatnim okresie, współpracy m.in. z podmiotami z rynków azjatyckich, jak Indie czy Korea Południowa.