1. STRONA GŁÓWNA
 2. >
 3. AKTUALNOŚCI
 4. >
 5. Oferty pracy w Polskim Holdingu Obronnym

Oferty pracy w Polskim Holdingu Obronnym

Polski Holding Obronny sp. z o.o. poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

 

Specjalista ds. Płynności i Windykacji

Miejsce pracy: Warszawa

     

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • Przygotowywanie i akceptacja płatności zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 • Przygotowywanie dokumentów płatniczych w ramach cesji, akredytyw, gwarancji, przekazów,
 • Weryfikacja wezwań do zapłaty,
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów płynności, sporządzanie protokołów Cash-flow,
 • Rachunki bankowe i karty kredytowe Spółki – operacyjnie,
 • Przygotowywanie zestawień wykorzystania kredytów i terminów obowiązywania linii kredytowych,
 • Prowadzenie rejestru weksli,
 • Udział w działaniach windykacyjnych dla przeterminowanych należności we współpracy z Biurem Prawnym, firmą windykacyjną, Krajowym Rejestrem Długów oraz innymi jednostkami zewnętrznymi,
 • Stały monitoring należności przydzielonych Kontrahentów, w tym dbałość o wynik złych długów, wyjaśnianie niezgodności dotyczących sald, ustalanie kompensat, negocjacje w przedmiocie zawierania ugód oraz ustalanie harmonogramów spłat
  i kontrola ich prawidłowej realizacji,
 • Monitoring należności w oparciu o dane wygenerowane z programu SAP i tworzenie zestawień bieżących należności i zobowiązań na potrzeby Zespołu i przełożonych,
 • Przygotowanie i analiza raportów wiekowania należności i zobowiązań na potrzeby Biura,
 • Bieżąca analiza sald przydzielonych Klientów pod względem konieczności zawiązania odpisów, decyzji o spisaniu wierzytelności w straty/zyski, przeksięgowaniu należności na konta sądowe, w tym przygotowywanie odpowiednich wniosków,
 • Bieżąca analiza przepisów windykacyjnych oraz zmian w prawie podatkowym osób fizycznych, ubezpieczeniowym oraz innych przepisach związanych z przedmiotem działania Zespołu,
 • Współpraca z przedstawicielami firm doradczych w zakresie przedmiotu obowiązków
  i odpowiedzialności,
 • Sporządzanie not odsetkowych od należności przeterminowanych na podstawie raportów wygenerowanych z programu SAP.

 

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (preferowane w zakresie nauk ekonomicznych – ekonomia, finanse, bankowość);
 • znajomości systemu SAP – warunek konieczny;
 • znajomości instrumentów z zakresu windykacji.

 

W zamian oferujemy:
 • pakiet medyczny,
 • umowę o pracę,
 • terminową wypłatę wynagrodzenia,
 • miłą atmosferę.

   CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl   do dnia 12.07.2019 roku.

ogłoszenie w PDF 

 

Specjalista ds. Kontrolingu

Miejsce pracy: Warszawa

Najważniejsze zadania:
 • Udział w procesie planowania rocznego oraz monitorowanie realizacji wykonania budżetu,
 • Analiza odchyleń budżetowych i aktywne uczestnictwo w działaniach korygujących,
 • Wsparcie w analizie finansowej i przepływów pieniężnych projektów inwestycyjnych
  i sprzedażowych,
 • Przygotowanie zestawień, raportów, sprawozdań analitycznych dla Właścicieli, Rady Nadzorczej, Zarządu, Banków,
 • Opiniowanie wniosków inwestycyjnych za zgodność z budżetem,
 • Sporządzanie  wybranych sprawozdań do NBP i GUS,
 • Administracja modułem projektowym PS w systemie SAP (tworzenie, aktualizacja, zamykanie projektów w systemie SAP),
 • Przygotowanie zestawień i analiz finansowych zgodnie z aktualnymi potrzebami.

 

Wymagania:
 • min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z kontrolingiem/analizą finansową/finansami przedsiębiorstwa,
 • bardzo dobra znajomość zasad księgowości oraz relacji koszty/bilans,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w stopniu bardzo dobrym ,
 • samodzielność i aktywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • rzetelność, terminowość, jakość i skrupulatność w realizacji zadań,
 • asertywność,
 • wykształcenie wyższe,
Mile widziane:
 • znajomość systemu SAP – warunek konieczny,
 • znajomość języka obcego (preferowane: angielski, niemiecki, francuski).
W zamian oferujemy:
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i ciekawe wyzwania
 • pakiet medyczny

CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@pho.pl  do dnia 12.07.2019 roku.

ogłoszenie w PDF 

ARCHIWUM