ZAWSZE CHRONIMY TO, CO NAJCENNIEJSZE.
DLA CIEBIE.

O FIRMIE

Polski Holding Obronny to podmiot który do 2013 roku (pod marką Bumar) przez blisko 45 lat prowadził działalność związaną z obrotem specjalnym, eksportem uzbrojenia i dużą aktywnością na rynkach zagranicznych.

Wskutek historycznych zmian otoczenia biznesowego i zmiany strategii, obecna działalność firmy oparta jest na trzech filarach: kluczowym – świadczenie kompleksowych usług i rozwiązań związanych z segmentem bezpieczeństwa wraz z cyberbezpieczeństwem, działalność handlowa na rynkach krajowych i zagranicznych oraz aktywność na rynku nieruchomości. Nasza strategia wyznacza kierunek działań na przyszłość. Chcemy być świadomie wybieranym partnerem ze względu na naszą wiarygodność i innowacyjność modelu biznesowego. Głównym celem jest oferowanie najwyższej jakości usług i produktów oraz uzyskanie pozycji lidera branży, zabezpieczającego strategiczne obiekty dla bezpieczeństwa Państwa i gospodarki narodowej.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. jest jednym z największych udziałowców narodowego koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. skupiającej ponad 60 firm oraz zatrudniającej 17 tys. pracowników.

STRUKTURA FIRMY

NASZA WIZJA I MISJA

STRUKTURA FIRMY

ZARZĄD:
Robert Góral  - Prezes Zarządu

 

RADA NADZORCZA:
Wojciech Arndt - Przewodniczący
Andrzej Jarema - Wiceprzewodniczący
Jakub Zacharjasz - Sekretarz
Agnieszka Glapiak - Członek
Łukasz Kudlicki - Członek 

 

  

STRUKTURA WŁASNOŚCI:
Skarb Państwa:                               84,08%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA: 15,76%
Pozostali udziałowcy:                      0,16%
Od grudnia 2015 r. uprawnienia właścicielskie wykonuje Minister Obrony Narodowej.

2

WRÓĆ DO MENU

NASZA WIZJA I MISJA

WIZJA

Głównym celem jest oferowanie najwyższej jakości usług i produktów oraz uzyskanie pozycji
lidera branży budującego przewagę konkurencyjną w zakresie kompetencji, technologii i rozwoju.

MISJA

Chcemy być świadomie wybieranym partnerem ze względu na naszą wiarygodność
i innowacyjność modelu biznesowego. 

2

WRÓĆ DO MENU

CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

KIM JESTEŚMY?

CO ROBIMY?

POLITYKA JAKOŚCI

KIM JESTEŚMY?

OBSZARY SPECJALIZACJI

Specjalizujemy się w świadczeniu usług i dostarczaniu produktów w następujących grupach produktów:

 • bezpieczeństwo organizacji,
 • usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa,
 • usługi zapewniające trwałość i bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 • usługi zapewniające ciągłość i bezpieczeństwo informacji oraz zasobów informacyjnych,
 • ochrona obiektów - rozumiana jako ochrona fizyczna i zaawansowana ochrona hybrydowa z szerokim zastosowaniem technologii monitorujących, detekcji oraz narzędzi mobilnych,
 • usługi doradcze wraz ze wsparciem eksperckim,
 • organizacja szkoleń i wydarzeń szkoleniowych, promocyjnych i edukacyjnych dla bezpieczeństwa.

Naszym założeniem jest odgrywanie roli strategicznego partnera dla naszych Klientów, zapewniającego pełne, elastyczne i kompleksowe stosowanie narzędzi i rozwiązań pomagających realizować ich cele organizacyjne i biznesowe.

NASZE WARTOŚCI

Traktujemy naszą misję w kategoriach odpowiedzialności i kodeksu etycznego wynikającego z tożsamości Polskiego Holdingu Obrony jako części obronności Państwa. Wyróżnia nas to zdecydowanie spośród innych firm zajmujących się bezpieczeństwem i ochroną. Jednocześnie jesteśmy organizacją tworzoną przez grono wybitnych specjalistów branży bezpieczeństwo z bogatym doświadczeniem biznesowym. Zespolenie tych dwóch tradycji i strumieni doświadczeń powoduje wysoki stan profesjonalizmu oraz odpowiedzialności i wyczulenia na wymogi prawne w Polskim Holdingu Obronnym.

2

WRÓĆ DO MENU

CO ROBIMY?

INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Naszym pierwszym i głównym odbiorcą są podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianym obszarze obronności i infrastruktury krytycznej państwa. Obiekty produkcyjne, centra badawcze i inne obiekty wymagające spełnienia najwyższych standardów operacyjnych, kompetencji oraz gwarancji zapewnienia poufności. Bezpieczeństwo traktujemy bardzo szeroko i zapewniamy realizację kompleksowych potrzeb naszych Klientów w tym bezpieczeństwo informacji. Opracowaliśmy specjalną ofertę produktową dedykowaną ochronie jednostek wojskowych.

OUTSOURCING KOMPETENCJI BEZPIECZEŃSTWA

Polski Holding Obronny to przede wszystkim ludzie. Nasi pracownicy wraz ze swoimi cechami osobowościowymi przynoszą do firmy szeroki i bogaty wachlarz wiedzy, umiejętności i uprawnień. Dodatkowo system szkoleń i polityka kadrowa Polskiego Holdingu Obronnego zapewnia rozszerzenie tego kapitału wiedzy naszych pracowników o obszary wymagane wśród naszych obecnych i przyszłych Klientów. Rozwój kompetencji naszej organizacji i naszych pracowników stanowi jeden z naszych głównych celów działania. Tą wiedzą, kompetencjami, siłą naszego zespołu dzielimy się z naszymi Klientami. Oferujemy szeroki zakres usług konsultacyjnych oraz wspierania procesów zarządzania bezpieczeństwem i odpornością organizacji poprzez pracę naszych Ekspertów.

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM

Czynnikiem wyróżniającym nas na rynku usług bezpieczeństwa jest filozofia działania jako swoistego centrum kompetencji i dostawcy usług oraz produktów wspierających efektywne zarządzania obiektami. Szczególnie rozwiązania technologiczne oraz bazujące na transferze wiedzy powodują że zarządzanie obiektem dzięki oferowanym przez Polski Holding Obronny realizowany jest w duchu zapobiegania stratom materialnym i operacyjnym.

KONTRAKT MODUŁOWY – BEZPIECZEŃSTWO

Na ochronę obiektów patrzymy kompleksowo i twórczo. Oferujemy rozwiązania które po konsultacji z Klientem znacząco podnoszą bezpieczeństwo obiektu przy maksymalnej efektywności zaangażowanych środków finansowych. Kontrakt modułowy rozumiemy jako usługa świadczona Klientowi, rozszerzona o elementy technologii bezpieczeństwa. Pomagamy wybrać Klientowi możliwe najlepiej dostosowane do jego potrzeb rozwiązania systemowe oraz pomagamy w znalezieniu rozwiązań finansowych dla realizacji projektu.

CENTRUM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM (CZB)

Zespół ekspertów PHO stanowiących wsparcie dla obiektów ochranianych przez PHO. CZB stanowi też dodatkowy komponent kontroli jakości usług oraz pełni funkcje komórki analitycznej. Eksperci CZB stanowią pomoc merytoryczną i operacyjną w sytuacjach wymagających działań wykraczających poza codzienne procedury bezpieczeństwa i organizacji.

2

WRÓĆ DO MENU

POLITYKA JAKOŚCI

Podstawowym celem Polityki Jakości Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. jest postępowanie zgodnie z najważniejszymi wartościami Spółki, jakimi są skuteczność działania, innowacyjność, współpraca i zaangażowanie w realizację wytyczonych celów oraz dobro Klienta i innych stron zainteresowanych.

Polityka Jakości przedsiębiorstwa realizowana jest poprzez:

 • badanie tendencji rozwojowych i potrzeb stałych lub potencjalnych Klientów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych,
 • badanie potrzeb interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych Spółki,
 • promowanie przez Kierownictwo Spółki działań ukierunkowanych na spełnienie wymagań i życzeń Klientów na każdym poziomie organizacyjnym Spółki,
 • dostarczanie wyrobów i usług o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w zawartych w Umowach/Kontraktach z Klientami oraz przepisami prawa krajowego i/lub zagranicznego,
 • systematyczne ustalanie celów i zadań Spółki dotyczących jakości i doskonalenia wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością według wymagań PN-EN ISO 9001: 2015 i AQAP 2110: 2016.
2

WRÓĆ DO MENU

KARIERA I SZKOLENIA

PARTNERSTWO DLA PROMOCJI POLSKIEJ INNOWACJI  I BEZPIECZEŃSTWA

KARIERA I SZKOLENIA

Poszukujemy kandydatów na stanowiska w Polskim Holdingu Obronnym. 

Prosimy o zapoznanie się z naszymi ogłoszeniami w zakładce Aktualności.

 

2

WRÓĆ DO MENU

PARTNERSTWO DLA PROMOCJI POLSKIEJ INNOWACJI BEZPIECZEŃSTWA

JESTEŚMY ZAUFANYM PARTNEREM BIZNESOWYM

Zapraszamy polskie firmy, centra badawcze i inne podmioty zajmujące się rozwojem rozwiązań znajdujących zastosowanie w bezpieczeństwie. Naszym celem jest działanie zgodnie z filozofią inkubatora innowacji i przedsiębiorczości na rzecz bezpieczeństwa i zapewnienia odporności dla organizacji i podmiotów.

2

WRÓĆ DO MENU

ROZWÓJ RYNKU

Bazując na wieloletnim doświadczeniu biznesowym, Polski Holding Obronny integruje produkty i usługi dostarczane przez polskich dostawców w kompletne systemy i zoptymalizowane rozwiązania, które stanowią odpowiedź na wyzwania przed jakimi stoją nasi klienci. W naszej ofercie znajdują się innowacyjne produkty, systemy i usługi dla przemysłu, energetyki, budownictwa, transportu, sił zbrojnych, służb mundurowych i odbiorców cywilnych. Możemy pochwalić się realizacją wielu skomplikowanych projektów handlowych i modernizacyjnych na całym świecie.

Jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym.

NIERUCHOMOŚCI

W swoim portfolio posiadamy blisko 620.000 m2 nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) położonych w Warszawie, w dzielnicach Wola, Bemowo i Ursus oraz we Wrocławiu, które przeznaczone są w pod wynajem bądź dzierżawę.

W swojej ofercie dysponujemy również powierzchniami biurowymi usytuowanymi w atrakcyjnych śródmiejskich lokalizacjach. Jesteśmy doświadczonym i godnym zaufania partnerem.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu: tel. +48 22 311 25 42; nieruchomosci@pho.pl

AKTUALNOŚCI

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

KONTAKT

zgoda 1

zgoda 2

DANE ADRESOWE:

Polski Holding Obronny sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa
fax: +48 22 311 26 42

NIP 527-010-45-39
KRS 0000027151
REGON 000031874

Kadry

tel: 22 311 25 41, e-mail: rekrutacja@pho.pl

Dział Nieruchomości
tel.: 22 311 25 42, e-mail: nieruchomosci@pho.pl

Administracja/Zakupy
tel: 22 311 26 93, e-mail: zakupy@pho.pl 

Biuro Ochrony i Bezpieczeństwa
tel: 22 311 25 03, e-mail: biuro.ochrona@pho.pl

Biuro Polityki Handlowej 
tel: 22 311 26 88, e-mail: trade@pho.pl

Finanse i Księgowość
tel: 22 311 25 77,  22 311 26 48, e-mail: finanse@pho.pl

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel:  22 311 25 12, e-mail: kancelaria.ogolna@pho.pl

Rzecznik prasowy
tel: 22 311 25 98, e-mail: rzecznik@pho.pl